Motif
Motif

Name   Half Pt
Coke      2.00    3.00
Diet Coke     2.00    3.00
Lemonade     2.00    3.00
Juices  (OJ, Cranberry, Apple)   2.00    3.00
Bottle Coke/ Diet Coke     2.65
Fentimans Ginger Beer     2.65
Fentimans Victorian Lemonade    2.65
J20's (Orange & Passionfuit, Apple & Mango, Apple & Raspberry)    2.60
Ice tea        2.35
Red bull Can        2.00
Appletiser Bottle      2.35
Fever Tree Tonics      2.20
Schwepps Baby Bottles     1.35